Bản đồ quy hoạch chi tiết dự án Flc Tropical City Hạ Long

Bản đồ quy hoạch chi tiết dự án Flc Tropical City Cao Xanh Hà Khánh Hạ Long cập nhật mới nhất 2018  tại đây:

Vị trí dự án:
Vị trí dự án Flc Tropical  City Hạ Long

Quy hoạch phân khu dự án Flc Tropical City Hạ Long

Quy hoạch phân khu dự án Flc Tropical City Hạ Long


Mặt bằng chi tiết từng phân khu tại dự án Flc Tropical City Hạ Long

1. Phân Khu Botanic Garden

Mặt bằng phân Khu Botanic Garden


2. Phân Khu Hawail Seaside
Đang cập nhật..........

3. Phân khu Palm Village
Đang cập nhật.................

4. Phân khu Bali Forest
Đang cập nhật.............


xuan-mai-spark-tower